Video produit per la casa museu del voltreganès per ensenyar la forma tradicional de obtenir la llet i produir el formatge.